Na aanleiding van de persconferentie dinsdagavond jl. hebben wij als VVV bestuur besloten de 70e Allegorische Optocht te annuleren. De onzekerheid van de crisis, tezamen met de aankondiging dat er tot 1 september 2020 geen evenementen mogen plaatsvinden, heeft dit ons doen besluiten.

Volgens ons is het niet verantwoord om bouwgroepen bij elkaar te laten komen om te starten met de bouwwerkzaamheden vanaf juni en daarbij lijkt het ons niet mogelijk om duizenden bezoekers naar Sint Nicolaasga te laten komen op 3 september 2020.

Door dit bericht nu al te publiceren hopen we duidelijkheid te verschaffen aan bouwers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers.

Deze afgelasting van de 70e Allegorische Optocht hoeft geen consequenties te hebben voor de Sint Nykster Merke in het algemeen.
Als VVV bestuur zijn we momenteel in overleg met de horeca en de gemeente om een alternatief Merke programma samen te stellen.

Indien er zich tussentijds nog ontwikkelingen voordoen dan zal dat op onze website bekend gemaakt worden.

Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte op 31 maart jl. werd duidelijk dat de huidige maatregelen in de strijd tegen het corona-virus in ieder geval worden verlengd t/m dinsdag 28 april a.s.
Voor evenementen geldt echter nog steeds de datum van 1 juni a.s.

De gestelde maatregelen hebben gevolgen voor de voorbereiding van de groepen en buurten, en voor ons als VVV.

Als VVV zijn wij in nauw overleg met deze groepen/buurten, gemeente en horeca met betrekking tot het aanvangen van de werkzaamheden die vallen binnen de richtlijnen van het RIVM.
Want de gezondheid van de wagenbouwers en onze vrijwilligers gaat momenteel voor.

Wij hopen dat de 70e Allegorische Optocht doorgaat op 3 september 2020.
Want wat het zou toch prachtig zijn als wij na zo`n vervelende periode met zijn allen (als de regels het toelaten) een prachtige optocht kunnen realiseren.

Mochten de omstandigheden reden geven de Allegorische Optocht af te gelasten dan zal dit uiterlijk 1 juni bekend worden gemaakt.

De eventuele afgelasting van de Allegorische Optocht hoeft geen consequenties te hebben voor de Sint Nykster Merke.

Indien er zich tussentijds nog ontwikkelingen voordoen dan zal dat op deze website bekend gemaakt worden.

De jaarlijkse LWBV van het VVV zal vanavond plaatsvinden in het Zalencentrum te Sint Nicolaasga.
Aanvang: 20:00.

In deze vergadering zullen de notulen en het jaarverslag van de 69e Allegorische Optocht voorgelezen worden, onze penningmeester zal het financiële jaarverslag toelichten en de eerste ins en outs van de 70e Allegorische Optocht zullen worden bekend gemaakt.
Tevens zal na afloop de film (gemaakt door huisfilmer Alex van der Wal) gedraaid worden van de 69e Allegorische Optocht.

De koffie staat klaar!

Onderstaand de link naar de agenda voor dinsdag 25 februari 2020.

Agenda Leden-Wagenbouwersvergadering 2020

De jaarlijkse LWBV van het VVV zal plaatsvinden op 25 februari 2020 in het Zalencentrum te Sint Nicolaasga.
Aanvang: 20:00.

In deze vergadering zullen de notulen en het jaarverslag van de 69e Allegorische Optocht voorgelezen worden, onze penningmeester zal het financiële jaarverslag toelichten en de eerste ins en outs van de 70e Allegorische Optocht zullen worden bekend gemaakt.
Tevens zal na afloop de film (gemaakt door huisfilmer Alex van der Wal) gedraaid worden van de 69e Allegorische Optocht.

De koffie staat klaar!

Onderstaand de link naar de agenda voor dinsdag 25 februari 2020.

Agenda Leden-Wagenbouwersvergadering 2020

Zet alvast in je agenda!

De jaarlijkse LWBV (Leden- Wagenbouw vergadering) van het VVV zal plaatsvinden op 25 februari 2020 in het Zalencentrum te Sint Nicolaasga.
Aanvang: 20:00.

In deze vergadering zullen de notulen en het jaarverslag van de 69e Allegorische Optocht voorgelezen worden, onze penningmeester zal het financiële jaarverslag toelichten en de eerste ins en outs van de 70e Allegorische Optocht zullen worden bekend gemaakt.

De koffie staat klaar!

It VVV fan Sint Nyk winsket jimme noflike krystdagen en yn 2020 foar de 70e keer in geselliche Merke ta!

Hoofdsponsors

Techniek & Design door Somar Webdesign St.Nicolaasga
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram