Wagenbouw feest VVV Sint Nyk 2022

SINT NICOLAASGA -

Het jaar van de 70e Allegorische Optocht staat dan eindelijk voor de
deur.

Jullie als wagenbouwers en vrijwilliger zijn hierbij van harte uitgenodigd om het nieuwe
wagenbouw seizoen feestelijk met ons af te trappen in het Zalencentrum.

Allereerst zullen we met een kleine afvaardiging (2 personen per buurt/groep/school) de
lopende zaken doornemen tijdens een bijeenkomst die om 19.00 begint met betrekking tot
het wagenbouwen (update bouwlocatie) en tevens zal hierbij door het bestuur een Corona
bonus worden bekend gemaakt.

Op vrijdag 11 maart 2022 zal na afloop van de wagenbouw bijeenkomst het feest om 20:00
losbarsten met livemuziek, waar elke wagenbouwer (met aanhang), figurant, vrijwilliger
en trouwe bezoeker welkom is.

De zaal is geopend vanaf 20:00!

Het VVV Sint Nicolaasga is trots op haar leden

SINT NICOLAASGA – Helaas heeft ook Corona roet in het eten gegooid in het jaar 2021.

Het tweede opeenvolgende jaar waarin wij de 70e Allegorische Optocht zouden organiseren
loopt toch anders dan aan het begin gehoopt.

De maatregelen halverwege het jaar hebben ons als bestuur doen besluiten de Optocht ook
voor dit jaar te annuleren.

In 2020 hebben we de Merke Radio georganiseerd, wat achteraf een groot succes bleek te
zijn.

Voor dit jaar hebben we, na de annulering van de Allegorische Optocht, ingezet op een
ouderwetse Sint Nykster Merke.

Door de berichten begin augustus hebben we ook door deze plannen een streep moeten
zetten.

Wij als VVV Sint Nicolaasga zijn enorm trots op jullie als leden, dat jullie ons trouw zijn
gebleven de afgelopen jaren vandaar dat wij op donderdag 2 september jullie in Sint Nyk feestelijk een attentie komen brengen.
De buitengebieden hebben begin deze week de attentie al mogen ontvangen.

De kaarten zullen voor het jaar 2022 opnieuw worden geschut, en Sint Nyk zal terug komen als nooit tevoren!
Graag zien we jullie op donderdag 1 september 2022!!

De Sint Nykster Merke is een evenement waarbij je niet stil kunt zitten

SINT NICOLAASGA - De nieuwste regelgeving omtrent evenementen zonder vaste zitplaats zijn bekend gemaakt voor de periode tot 1 september, 750 mensen mogen onder strikte voorwaarden een openlucht evenement bezoeken. De Sint Nykster Merke start 2 september, de regels zullen naar inzicht van de VVV en de plaatselijke horeca niet dusdanig versoepeld worden dat er een Merke kan plaats vinden met duizenden bezoekers, welke ongetest door elkaar heen kunnen lopen en tegen elkaar aan kunnen hossen.

Een Merke met minder bezoekers (getest of niet getest) , die al dan wel of niet moet zitten, of een mogelijke verhuizing van het festivalterrein helpen niet mee het Merke gevoel te krijgen. Daarom heeft het VVV in samenspraak met de gezamenlijke horeca moeten besluiten dat er ook dit jaar geen Sint Nykster Merke zal zijn.

Het VVV begrijpt dat het vooral voor al hun leden een domper is. Dankzij hun jarenlange trouwe lidmaatschap heeft het VVV al jaren de Sint Nykster Merke en vooral de Allegorische Optocht kunnen organiseren.

Het lidmaatschapsgeld van dit jaar zal worden gebruikt om in 2022 een geweldige Allegorische Optocht neer te zetten. Wat dit voor effect zal hebben voor de bouwploegen wordt in februari 2022 feestelijk bekend gemaakt op de leden- en wagenbouwers vergadering.

Namens het VVV zal er wel een kinderprogramma worden aangeboden aan de basisschool leerlingen in het Zalencentrum en de Doniahal. Informatie over deze voorstelling en Vlaamse Kermis zal binnenkort volgen. Ook zal het draaiorgel zijn welbekende ronde door het dorp maken op de vrijdagochtend.

Tevens zal er door het bestuur worden gekeken of er later in 2021 (of begin 2022), wanneer er hopelijk geen beperkingen meer zijn, een mogelijk alternatief georganiseerd kan worden.

Annulering 70e Allegorische Optocht 2021

SINT NICOLAASGA – Met pijn in het hart heeft het VVV bestuur ook voor dit jaar moeten besluiten de 70e Allegorische Optocht geen doorgang te laten vinden.
Alhoewel de verwachting is dat er begin september veel mogelijk zal zijn, biedt het openingsplan, te veel onzekerheden in aanloop naar de Allegorische Optocht.

Het besluit is tot stand gekomen tijdens de wagenbouw vergadering van 11 mei jl.
Voor deze vergadering had een groot gedeelte van de buurten/groepen al te kennen gegeven het lastig te vinden om, met de momenteel geldende maatregelen, te starten met het bouwen.
De genoemde datums in het openingsplan brengen het bouwproces in gevaar, waardoor het niet mogelijk is om op verantwoorde wijze te kunnen beginnen.

Dit tezamen met de onduidelijkheid qua evenementen vergunning en het bijbehorende Corona draaiboek, heeft ons doen besluiten om het evenement helaas voor de tweede achtereenvolgende keer te moeten annuleren.

We zullen als VVV bestuur kijken naar een andere invulling van de drie daagse Sint Nykster Merke, en hopen op donderdag 2 september een dag te kunnen organiseren voor en door de wagenbouwers.
Hierbij zullen wij afhankelijk zijn van de berichten in de komende periode, en de welwillendheid van de gemeente.

De 70e Allegorische Optocht zal in 2022 plaatsvinden op donderdag 1 september!

It VVV fan Sint Nyk winsket jimme noflike krystdagen en yn 2021 hooplik foar de 70e keer wer yn alderwetske geselliche Merke ta!

Sjoch ûndersteand nochris de foto ympresje werom fan de foarige edysje

De aangekondigde versoepelingen van de maatregelen rondom COVID-19 waren reden om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn toch een aangepaste Sint Nykster Merke te organiseren .

Helaas zien wij als VVV bestuur dat het niet mogelijk is om een evenement in deze hectische tijd onder strenge gemeente voorwaarden te organiseren.

Dat tezamen met de gezondheid van alle bezoekers heeft ons doen besluiten dit jaar geen Sint Nykster Merke te organiseren.

De 70e Sint Nykster Merke zal in 2021 gaan plaatsvinden, met als hoogtepunt de Allegorische Optocht, op donderdag 2 september.

Na aanleiding van de persconferentie dinsdagavond jl. hebben wij als VVV bestuur besloten de 70e Allegorische Optocht te annuleren. De onzekerheid van de crisis, tezamen met de aankondiging dat er tot 1 september 2020 geen evenementen mogen plaatsvinden, heeft dit ons doen besluiten.

Volgens ons is het niet verantwoord om bouwgroepen bij elkaar te laten komen om te starten met de bouwwerkzaamheden vanaf juni en daarbij lijkt het ons niet mogelijk om duizenden bezoekers naar Sint Nicolaasga te laten komen op 3 september 2020.

Door dit bericht nu al te publiceren hopen we duidelijkheid te verschaffen aan bouwers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers.

Deze afgelasting van de 70e Allegorische Optocht hoeft geen consequenties te hebben voor de Sint Nykster Merke in het algemeen.
Als VVV bestuur zijn we momenteel in overleg met de horeca en de gemeente om een alternatief Merke programma samen te stellen.

Indien er zich tussentijds nog ontwikkelingen voordoen dan zal dat op onze website bekend gemaakt worden.

Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte op 31 maart jl. werd duidelijk dat de huidige maatregelen in de strijd tegen het corona-virus in ieder geval worden verlengd t/m dinsdag 28 april a.s.
Voor evenementen geldt echter nog steeds de datum van 1 juni a.s.

De gestelde maatregelen hebben gevolgen voor de voorbereiding van de groepen en buurten, en voor ons als VVV.

Als VVV zijn wij in nauw overleg met deze groepen/buurten, gemeente en horeca met betrekking tot het aanvangen van de werkzaamheden die vallen binnen de richtlijnen van het RIVM.
Want de gezondheid van de wagenbouwers en onze vrijwilligers gaat momenteel voor.

Wij hopen dat de 70e Allegorische Optocht doorgaat op 3 september 2020.
Want wat het zou toch prachtig zijn als wij na zo`n vervelende periode met zijn allen (als de regels het toelaten) een prachtige optocht kunnen realiseren.

Mochten de omstandigheden reden geven de Allegorische Optocht af te gelasten dan zal dit uiterlijk 1 juni bekend worden gemaakt.

De eventuele afgelasting van de Allegorische Optocht hoeft geen consequenties te hebben voor de Sint Nykster Merke.

Indien er zich tussentijds nog ontwikkelingen voordoen dan zal dat op deze website bekend gemaakt worden.

De jaarlijkse LWBV van het VVV zal vanavond plaatsvinden in het Zalencentrum te Sint Nicolaasga.
Aanvang: 20:00.

In deze vergadering zullen de notulen en het jaarverslag van de 69e Allegorische Optocht voorgelezen worden, onze penningmeester zal het financiële jaarverslag toelichten en de eerste ins en outs van de 70e Allegorische Optocht zullen worden bekend gemaakt.
Tevens zal na afloop de film (gemaakt door huisfilmer Alex van der Wal) gedraaid worden van de 69e Allegorische Optocht.

De koffie staat klaar!

Onderstaand de link naar de agenda voor dinsdag 25 februari 2020.

Agenda Leden-Wagenbouwersvergadering 2020

De jaarlijkse LWBV van het VVV zal plaatsvinden op 25 februari 2020 in het Zalencentrum te Sint Nicolaasga.
Aanvang: 20:00.

In deze vergadering zullen de notulen en het jaarverslag van de 69e Allegorische Optocht voorgelezen worden, onze penningmeester zal het financiële jaarverslag toelichten en de eerste ins en outs van de 70e Allegorische Optocht zullen worden bekend gemaakt.
Tevens zal na afloop de film (gemaakt door huisfilmer Alex van der Wal) gedraaid worden van de 69e Allegorische Optocht.

De koffie staat klaar!

Onderstaand de link naar de agenda voor dinsdag 25 februari 2020.

Agenda Leden-Wagenbouwersvergadering 2020

CONTACT OPNEMEN ?

Via ondestaande button wordt u doorverwezen naar onze contactpagina.
CONTACT
Techniek & Design door Somar Webdesign St.Nicolaasga
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram