Geschiedenis

Het V.V.V. is 25 jaar ouder dan de Allegorische Optocht. Sinds 1925 zorgt het V.V.V.-bestuur voor het reilen en zeilen van het hele dorpsfeest, met uitzondering van het horecagedeelte. De horecagelegenheden in het centrum van het dorp zorgen er voor dat, buiten het programma van de V.V.V., er genoeg entertainment is voor drie dagen feest.
Sinds 1950 wordt de Allegorische Optocht officieel gehouden in het centrum van Sint Nicolaasga welke al vele jaren duizenden bezoekers mag verwelkomen.

Traditioneel wordt op de 1e donderdag van september de Allegorische Optocht gehouden.
De Optocht zelf wordt al heel lang verreden, maar sinds 1950 is de naam Allegorische Optocht ontstaan.
Allegorische is een afgeleide van Allegorie en betekent o.a. volgens het woordenboek en de encyclopedie: zinnebeeldige voorstelling.

De Allegorische Optocht is een belangrijk evenement voor de gemeente De Fryske Marren. Om de woorden van de oud burgemeester van de voormalige gemeente Skarsterlân, dhr. G.J. Kuiper, te citeren: “Ik heb bewondering voor al die mensen die elke keer weer een grote hoeveelheid energie steken in het creëren van compleet nieuwe praalwagens. Maanden lang wordt er gewerkt aan de professionele creaties. Als gemeente zijn we dan ook bijzonder trots op dit evenement. Niet alleen vanwege de vele bezoekers die elk jaar voor de Allegorische Optocht naar Sint Nicolaasga komen. Vooral omdat het zo duidelijk door de inwoners van Sint Nicolaasga gedragen en uitgevoerd wordt.

Bestuur

Lid worden

Wil jij ook lid worden van het  VVV Sint Nicolaasga?  Dit kan !! Als je binnen het verspreidingsgebied van de regiokrant "De Zakenman" woont, wordt in de weken voorafgaand aan de Sint Nykster Merke het programmaboekje en de lidmaatschapskaart bij je langs gebracht.


Ben je woonachtig buiten dit gebied, en wil je toch graag kunnen profiteren van de vele voordelen, dan kun je ook zeker lid worden.
Eén vereiste: er dient een adres op het formulier te worden ingevuld wat ligt in het gebied zoals hieronder aangegeven, zodat we daar je lidmaatschapskaart en programmaboekje kunnen brengen.

Om lid te worden (€10,- per jaar) dien je het machtigingsformulier hieronder in te vullen!!
Lid worden voor de optocht van 2024 kan tot 1 september 2024.

Voordelen van het VVV lidmaatschap:
* Zowel een entreekaart voor de ochtend- en avondeditie en programmaboekje
* Vrij toegang tot de Fryske Midje (vrijdagmiddag in het Zalencentrum)


Lidmaatschapgebied

Machtigingsformulier lidmaatschap VVV St.Nicolaasga

  De lidmaatschapskaarten en programmaboekjes van VVV St.Nicolaasga worden bezorgd bij de leden in de volgende plaatsen; Sint Nicolaasga, Idskenhuizen, Langweer, Scharsterbrug, Teroele, Legemeer, Dijken, Boornzwaag, Spannenburg, Koufurderrige, Doniaga en Follega.
  Bent u geen inwoner van één van deze woonplaatsen, dan dient u uw lidmaatschapskaart zelf af te halen tijdens de lidmaatschap dag.

  Je e-mailadres

  Ons privacybeleid is van toepassing

  Privacybeleid

  VVV Sint Nicolaasga - Privacyverklaring
  In deze privacyverklaring informeert het VVV Sint Nicolaasga, hierna te noemen “VVV Sint Nicolaasga”, hoe de vereniging omgaat met de persoonsgegevens van leden.
  Aan nieuwe leden wordt bij de aanvraag van het lidmaatschap door de vereniging gevraagd kennis te nemen van deze verklaring en deze te accepteren.

  Door middel van deze privacyverklaring geeft de vereniging uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/670 [AVG]), de volledige AVG verklaring is op te vragen via info@allegorischeoptocht.nl :
  VVV Sint Nicolaasga
  Gevestigd aan de Gaastweg 16, 8521 JC Sint Nicolaasga
  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
  privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  VVV Sint Nicolaasga Gaastweg 16
  8521 JC Sint Nicolaasga
  lidmaatschap@allegorischeoptocht.nl
  www.allegorischeoptocht.nl

  Persoonsgegevens:
  VVV Sint Nicolaasga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  VVV Sint Nicolaasga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling (incasso)

  Bewaartermijn:
  VVV Sint Nicolaasga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor deze persoonsgegevens: 7 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden:
  VVV Sint Nicolaasga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVV Sint Nicolaasga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lidmaatschap@allegorischeoptocht.nl
  VVV Sint Nicolaasga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens.

  Komt u op onze website video en/of fotomateriaal tegen waarop u duidelijk in beeld bent ? En bent u het niet eens met deze publicatie? Laat het ons weten via pr@allegorischeoptocht.nl en wij zullen in samenspraak met u een passende oplossing zoeken.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
  VVV Sint Nicolaasga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lidmaatschap@allegorischeoptocht.nl

  CONTACT OPNEMEN ?

  Via ondestaande button wordt u doorverwezen naar onze contactpagina.
  CONTACT
  Techniek & Design door Somar Webdesign St.Nicolaasga
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram